สิ่งพิมพ์
ปฏิทินตั้งโต๊ะ ชุดใหญ่ ชุดละ 110 บาท


ปฏิทินตั้งโต๊ะ ชุดใหญ่ ชุดละ 110 บาท
พร้อมกล่องและอัดทองเคชื่อเฉพาะให้ชุดใหญ่
(มีรูปในหลวงทรงผนวช กับ พระพุทธชินราช)

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ชุดเล็ก ชุดละ 50 บาท


ปฏิทินตั้งโต๊ะ ชุดเล็ก ชุดละ 50 บาท พร้อมกล่องและอัดทองเคชื่อเฉพาะให้
(ชุดเล็ก มีรูปในหลวงทรงผนวช , พระพุทธชินราช และคำอวยพรภาษาจีน)

ซองต่างๆ

envelope

Leave a Reply